Esperanto Vocabulary

Esperanto Vocabulary

Detta program är designat att hjälpa esperantister i mellan-och avancerad nivå för att förbättra deras ordförråd och läsförståelse. Funktioner:      1568 termer och definitioner.      Ordförråd Spelare:. pausa, återuppta och framåt termer som att använda en mediaspelare      Text till tal:. höra och lära sig det korrekta uttalet av varje ord i vokabulären      Text till tal:. läs ord definitioner tillsammans med appen och förbättra din läsförmåga     ...

Läs mer
Sök efter enhet
Min enhet